Uwaga: Poniższa polityka prywatności nie jest kompletna. Obecnie nadal pracujemy nad indywidualnym dostosowaniem tej deklaracji o ochronie danych i traktujemy to bardzo poważnie w rozumieniu DSGVO.

Polityka prywatności

zakres

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą telemedialną niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej Byelando International GmbH, Mellingerstrasse 10, 5443 Niederrohrdorf, Szwajcaria.

Operator strony internetowej bardzo poważnie traktuje Państwa ochronę danych osobowych i traktuje Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie może zawsze podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona przed dostępem osób trzecich nie jest wykonalna.

Byelando International GmbH odpowiada za następującą stronę internetową: www.byelando.travel

dane dostępowe

Operator strony internetowej lub dostawca strony internetowej gromadzi dane o dostępie do strony internetowej i przechowuje je jako "pliki dziennika serwera". W ten sposób rejestrowane są następujące dane:

Odwiedziny na stronie internetowej

Czas w momencie dostępu

Ilość danych wysłanych w bajtach

Źródło/odniesienie, z którego przyszedłeś na stronę

Używana przeglądarka

Zastosowany system operacyjny

Zastosowany adres IP

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu ulepszenia strony internetowej. Operator strony internetowej zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Zastosowanie plików cookie zwiększa łatwość obsługi i bezpieczeństwo tej strony internetowej.

Zwykłe przeglądarki oferują opcję nieakceptowania plików cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej strony internetowej bez ograniczeń, jeśli dokonasz odpowiednich ustawień.

Postępowanie z danymi osobowymi

Operator strony internetowej gromadzi, wykorzystuje i przekazuje Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie danych.

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które służą do określenia Twojej osoby i które mogą być powiązane z Tobą - na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Postępowanie z danymi kontaktowymi

Jeśli skontaktujesz się z operatorem strony internetowej za pośrednictwem oferowanych opcji kontaktowych, Twoje dane zostaną zapisane, aby mogły zostać wykorzystane do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Zajmowanie się uwagami i wkładami

W przypadku pozostawienia wkładu lub komentarza na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie zapisany. Służy to bezpieczeństwu operatora strony internetowej: Jeśli Twój tekst narusza prawo, chce mieć możliwość prześledzenia Twojej tożsamości.

Abonament

Masz możliwość zapisania się na całą stronę internetową, jak również do dalszych komentarzy dotyczących Twojego wkładu. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem adresu e-mail. Żadne inne dane nie będą gromadzone. Zapisane dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili.

Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi Google Analytics, którą świadczy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Usługa wykorzystuje "cookies" - pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Informacje zbierane przez pliki cookie są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Ta strona internetowa wykorzystuje anonimizację IP. Adres IP użytkownika jest skrócony w obrębie państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To skrócenie oznacza, że adres IP nie musi być kierowany do konkretnej osoby. W ramach zawartej przez operatorów stron internetowych z Google Inc. umowy dotyczącej danych zamówienia, Google Inc. wykorzystuje zgromadzone informacje w celu sporządzenia oceny korzystania ze stron internetowych i ich aktywności oraz świadczy usługi związane z korzystaniem z Internetu.

Masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookie na Twoim urządzeniu poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce. Nie ma gwarancji, że wszystkie funkcje tej strony internetowej są dostępne bez ograniczeń, jeśli przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Można również użyć wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec wysyłaniu informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP użytkownika) do Google Inc. i wykorzystywaniu ich przez Google Inc. Następujący link przekieruje Cię do odpowiedniego pluginu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie, klikając na ten link, uniemożliwiają Państwo Google Analytics zbieranie danych na Państwa temat na tej stronie internetowej. Kliknij na powyższy link, aby pobrać plik cookie z możliwością rezygnacji. W związku z tym Państwa przeglądarka musi zawsze pozwalać na przechowywanie plików cookie w tym celu. Jeśli regularnie usuwasz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć na link za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę internetową.

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Wykorzystanie wtyczek do mediów społecznościowych

Ta strona korzysta z wtyczek społecznościowych Facebooka, które są dostarczane przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Embedingi można rozpoznać po logo Facebooka lub po terminach "jak", "jak", "dzielić się" w kolorach Facebooka (niebieski i biały). Informacje na temat wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć w poniższym linku: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami Facebooka. Operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła na serwery Facebook Inc. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Plugin informuje Facebook Inc., że odwiedziłeś tę stronę internetową. Możliwe, że Twój adres IP zostanie zapisany. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku podczas wizyty na tej stronie internetowej, informacje te są powiązane z tym kontem.

Jeśli korzystasz z funkcji wtyczki - na przykład poprzez udostępnianie lub "łączenie" postu - odpowiednie informacje są również przesyłane do Facebook Inc.

Czy chciałbyś zapobiec Facebookowi. Inc. łączy te dane z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się z Facebooka przed odwiedzeniem tej strony.

Ta strona korzysta również z przycisku "+1" na Google Plus. Jest to obsługiwane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Jeśli odwiedzisz stronę zawierającą przycisk "+1", zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerami Google. W związku z tym operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych przesyłanych przez wtyczkę do serwerów Google Inc. Jeśli klikniesz na przycisk "+1" podczas logowania się do Google +, udostępnisz zawartość strony na swoim publicznym profilu.

Według Google Inc. dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy klikniesz na przycisk. Adres IP jest również zapisywany dla zalogowanych użytkowników Google. Jeśli chcesz uniemożliwić Google Inc. przechowywanie tych danych i powiązanie ich z Twoim kontem, wyloguj się przed odwiedzeniem tej strony internetowej.

Informacje o przycisku "+1" można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Ponadto strona ta wykorzystuje Twitter-Schlatflächen. Są one obsługiwane przez Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Jeśli odwiedzisz stronę zawierającą taki przycisk, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerami Twittera. Operator strony internetowej nie ma zatem żadnego wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przekazuje na serwery Twitter Inc.

Według Twitter Inc. tylko Twój adres IP jest zbierany i przechowywany.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twitter Inc. można znaleźć tutaj: https://twitter.com/privacy?lang=de

Na naszych stronach znajdują się również funkcje usługi Instagram Integrated. Funkcje te oferuje Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Instagram, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem Instagram klikając przycisk Instagram. Pozwala to Instagram przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron, nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

subskrypcja biuletynu

Operator strony internetowej oferuje Państwu biuletyn informacyjny, w którym informuje Państwa o aktualnych wydarzeniach i ofertach. Jeśli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać prawidłowy adres e-mail.

Prawa użytkownika: informacja, korekta i usunięcie

Jako użytkownik otrzymujesz bezpłatne informacje o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane na Twoje życzenie. Jeżeli Państwa żądanie nie stoi w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych (np. przechowywanie danych), mają Państwo prawo do poprawienia nieprawidłowych danych oraz do zablokowania lub usunięcia danych osobowych.

Szczegółowy przegląd praw użytkownika

Prawo dostępu

Możesz poprosić o informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, pochodzenia Twoich danych, chyba że zostały one zebrane bezpośrednio od Ciebie.

Prawo do sprostowania

Możesz zażądać poprawienia nieścisłych danych lub uzupełnienia dokładnych danych.

Prawo do usunięcia danych

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba że podlega to innym przepisom prawa (np. organom finansowym i podatkowym).

Prawo do przekazywania danych

Dane dostarczone przez użytkownika mogą zostać przekazane w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub mogą zostać przekazane innej odpowiedzialnej osobie.

Prawo do złożenia skargi

Dane dostarczone przez użytkownika mogą zostać przekazane w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub mogą zostać przekazane innej odpowiedzialnej osobie.

Prawo do ograniczenia

Mogą Państwo skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli zakwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych, administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 rozporządzenia DSU do czasu ustalenia, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami dotyczącymi osoby, której dane dotyczą.

Prawo sprzeciwu

Ogólne prawo sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich opisanych tu celów przetwarzania danych, które są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W odróżnieniu od przetwarzania danych, które jest opisane w punkcie "Przetwarzanie danych dla celów reklamowych", jesteśmy zobowiązani do realizacji sprzeciwu tylko wtedy, gdy podadzą Państwo przyczyny o nadrzędnym znaczeniu, które wynikają z konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub sprzeciwu, po prostu wyślij e-mail na adres: ds@byelando.info

Od czasu do czasu uaktualniamy to oświadczenie o ochronie prywatności. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z naszą aktualną polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.