Uwaga: Poniższa polityka prywatności nie jest wyczerpująca. Obecnie pracujemy nad indywidualną adaptacją niniejszej polityki prywatności i traktujemy ją bardzo poważnie w kontekście RODO.

Polityka prywatności

Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej o charakterze, zakresie i celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej BYELANDO International Gmbh, Mellingerstrasse 10, 5443 Niederrohrdorf zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych i ustawą o telemediach. Operator Strony internetowej bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych i traktuje je jako poufne oraz zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać, że przekazywanie danych w Internecie może zasadniczo być narażone na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona przed nieuprawnionym dostępem nie jest wykonalna. BYELANDO International Gmbh odpowiada za następujące strony internetowe: www.byelando.travel

Organem nadzorczym właściwym dla jest: Saksoński Inspektor Ochrony Danych [Der Sächsische Datenschutzbeauftragte] Adres: Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden Skrzynka pocztowa 12 09 05, 01008 Dresden Telefon: 0351 493 - 5401 Faks: 0351 493 - 5490 E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de Internet: http://www.datenschutz.sachsen.de

Dane dostępowe

Operator strony lub dostawca strony zbiera dane o dostępie do strony i zapisuje je jako “pliki dziennika serwera”/”server-logfiles”. Protokołowane są następujące dane: wywoływana strona internetowa data i godzina wywołania ilość przesłanych danych w bajtach źródło/wywołujące domeny wykorzystywana przeglądarka internetowa wykorzystywany system operacyjny

wykorzystywany adres IP

Zapisane dane służą wyłącznie celom statystycznym i optymalizacji strony internetowej. Jednakże operator strony internetowej zastrzega sobie prawo do sprawdzenia plików dziennika serwera w późniejszym czasie, jeśli konkretne przesłanki wskazują na bezprawne korzystanie.

Cookies (tzw. ciasteczka)

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Przeglądarka internetowa użytkownika uzyskuje dostęp do tych plików. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zwiększenia łatwość obsługi i bezpieczeństwa niniejszej strony internetowej. Wiele popularnych przeglądarek internetowych oferuje opcję zmiany ustawień w celu blokowania cookies. Uwaga: W przypadku ograniczenia stosowania plików cookies nie ma gwarancji, że Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej bez ograniczeń. Postępowanie z danymi osobowymi Operator strony zbiera, używa i przekazuje dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawem lub jeśli Użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje służące identyfikacji lub możliwości identyfikacji danej osoby - takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Postępowanie z danymi kontaktowymi

Jeżeli Użytkownik nawiązuje kontakt z operatorem strony za pośrednictwem dostępnych opcji kontaktu, jego dane są zapisywane w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Bez zgody Użytkownika dane te nie są ujawniane stronom trzecim. Postępowanie z komentarzami i postami W przypadku publikacji postu lub komentarza na niniejszej stronie internetowej, zapisywany jest adres IP Użytkownika. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa operatora strony internetowej: Jeśli publikowany tekst narusza prawo, operator chce mieć możliwość ustalenia tożsamości Użytkownika.

Subskrypcje

Użytkownik ma możliwość zasubskrybowania zarówno całej strony internetowej, jak i dalszych komentarzy do umieszczonego postu. W tym celu Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą jego adres e-mail. Oprócz wyżej wskazanych danych nie są zbierane żadne inne. Przechowywane dane nie są przekazywane stronom trzecim. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować subskrypcję.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej “Google Analytics” dostarczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics korzysta z plików cookies, które są przechowywane na komputerze Użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies zwykle przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Adres IP Użytkownika zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dzięki takiemu skróceniu nie ma możliwości powiązania adresu IP z daną osobą. Zgodnie z warunkami umowy, którą operatorzy stron internetowych zawarli z firmą Google Inc., zebrane informacje są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony oraz aktywności na stronie, jak i świadczenia usług internetowych. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookies nie ma gwarancji, że Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej bez ograniczeń. Ponadto Użytkownik może użyć wtyczki przeglądarki (Browser-Plugin), aby zapobiec przesyłaniu informacji gromadzonych przez pliki cookies (w tym adres IP) do Google Inc. i ich wykorzystywaniu przez Google Inc. Odpowiednia wtyczka jest dostępna pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Alternatywnie, klikając ten link (WAŻNE! Należy podać link Opt-Out-Link) Google Analytics uniemożliwi zbieranie informacji o Użytkowniku w ramach tej strony internetowej. Klikając powyższy link pobierany jest „cookie opt-out”. W tym celu przeglądarka Użytkownika musi zasadniczo zezwalać na przechowywanie plików cookies. W przypadku regularnego usuwania plików cookies, należy kliknąć ten link za każdym razem, gdy niniejsza strona internetowa jest wyświetlana. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc.:

Korzystanie z wtyczek do mediów społecznościowych (social media plugins)

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczki Facebook Social Plugins, które są obsługiwane przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to”, „Udostępnij” w barwach Facebooka (niebieski i biały) Informacje dotyczące wszystkich wtyczek Facebooka znajdują się pod linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebooka. Operator tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na rodzaj i zakres danych przesyłanych do serwera Facebooka. Informacje na ten temat są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/help/186325668085084 Wtyczka informuje Facebook Inc. o tym, że Użytkownik odwiedził tę stronę. Przy czym istnieje możliwość, że adres IP Użytkownika zostanie zapisany. Gdy podczas sesji na tej stronie internetowej Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, wskazane informacje mogą być połączone z profilem na Facebooku. W przypadku korzystania z funkcji wtyczki - na przykład udostępniając post lub klikając na “lubię to” - odpowiednie informacje są również przesyłane do Facebook Inc. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook Inc. kojarzył wizytę w naszej stronie z kontem na Facebooku, należy się wylogować z konta na Facebooku przed wyświetleniem naszej strony. Ponadto niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję przycisku “+1” w Google Plus, zarządzanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). W chwili wyświetlenia strony, na której jest umieszczony przycisk „+1”, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerem Google. W związku z powyższym operator tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na rodzaj i zakres danych przesyłanych do serwera Google Inc. W chwili, gdy Użytkownik jest zalogowany w Google+ i klika na przycisk “+1” , udostępnia zawartość strony na swoim publicznym profilu. Według Google Inc. dane osobowe są gromadzone dopiero wtedy, gdy przycisk jest aktywowany poprzez kliknięcie. Również w przypadku zalogowanych użytkowników Google gromadzone są informacje dotyczące adresu IP. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google Inc. gromadził dane na jego temat i powiązał je z jego kontem, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony. Informacje na temat wtyczki “+1” dostępne są na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). W chwili wyświetlenia strony, na której jest umieszczona wtyczka, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerem Twitter. W związku z powyższym operator tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na rodzaj i zakres danych przesyłanych do serwera Twitter Inc. Według Twitter Inc. gromadzone i przechowywane są wyłącznie informacje dotyczące adresu IP Użytkownika. Informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia danych osobowych przez serwis Twitter dostępne są na stronie: https://twitter.com/privacy?lang=de Ponadto nasze strony są powiązane z funkcjami serwisu Instagram, oferowanymi przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, może powiązać zawartość naszych stron z profilem na Instagramie poprzez kliknięcie na przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wyświetlenie naszych stron z kontem użytkownika. Informujemy, że jako operator stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis Instagram. W celu uzyskania bliższych informacji proszę zapoznać się z polityką prywatności serwisu Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Subskrypcja newslettera

Operator strony oferuje Użytkownikom newslettera, w którym informuje o aktualnych wydarzeniach i ofertach. W celu subskrypcji newslettera należy podać prawidłowy adres e-mail.

Prawa użytkownika: Dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie i usuwanie

Na wniosek Użytkownika udostępniana jest bezpłatna informacja o tym, które dane osobowe Użytkownika są przechowywane. Jeśli wniosek Użytkownika nie koliduje z jakimkolwiek zobowiązaniem prawnym do przechowywania danych (np. zatrzymanie danych) ma on prawo do sprostowania nieprawidłowych danych i wstrzymania ich przetwarzania lub usuwania. Szczegółowe zestawienie praw Użytkownika Prawo dostępu do informacji Użytkownik ma prawo żądania informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniane są dane Użytkownika, planowanego okresu przechowywania, źródła danych, o ile nie zostały one uzyskane bezpośrednio od Użytkownika.

Prawo poprawienia danych

Użytkownik ma prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych go dotyczących, o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej (np. organy finansowe i podatkowe)

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego dla miejsca zamieszkania Użytkownika lub do naszego właściwego organu nadzorczego.

Prawo do ograniczenia

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu

Ogólne prawo sprzeciwu dotyczy wszystkich opisanych tutaj celów przetwarzania danych, które są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO. W przeciwieństwie do przetwarzania danych opisanego w punkcie “Przetwarzanie danych w celach reklamowych”, jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia sprzeciwu wyłącznie w przypadku wskazania nadrzędnych powodów wynikających z danej sytuacji. W przypadku chęci skorzystania z prawa do sprzeciwu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@byelando.pl Niniejsza Polityka Prywatności podlega okresowej aktualizacji. Odwiedzając naszą stronę internetową Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z naszą aktualną Polityką Prywatności. W przypadku braku akceptacji zasad naszej Polityki Prywatności prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej.